Incetarea procesului penal in baza acordului de mediere

Împăcarea părților în domeniul penal se poate realiza și în cadrul procedurii de mediere, finalizată cu un acord de mediere (Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificarile ulterioare). Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în Secțiunea a 2-a, stabilește o serie de dispoziții speciale privind medierea în cauzele penale. Procedura medierii se va aplica, în mod corespunzător şi în cauzele penale care privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, cu condiția ca persoana vătămată şi făptuitorul să accepte de bună-voie această alternativă de soluționare a conflictului, fără a exista niciun fel de constrângere. Soluționarea conflictului de natură penală pe calea medierii este prevăzută și de art. 16 alin. (1) lit. g) din Codul de procedura penală, în sensul că încheierea unui acord de mediere are același efect de împiedicare a punerii în mișcare și a exercitării acțiunii penale ca și retragerea plângerii prealabile sau împăcarea, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală. Pe parcursul derulării procedurii de mediere, mediatorul este obligat să asigure dreptul la asistență juridică și interpret, dacă este cazul sau dacă părțile o cer. De asemenea, trebuie respectate garanțiile prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului penal în cazul minorilor. Toate aceste aspecte vor fi consemnate în procesul-verbal prin care se închide procedura medierii.

Contact

Programarea întâlnirilor se poate face telefonic sau prin email, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 - 16:00 .

  • 0722 316 036
  • Aleea SUTER nr. 7A,
  • BUCURESTI, sector 4